Felsökning på egenhand

– VAGNEN HELT DÖD INGA LAMPOR LYSER
Kontrollera att 40A säkringen som sitter i den svarta elektronikboxen är hel.
Dra ur batteriet om det sitter i.
Skruva bort locket och kontrollera om säkringen är hel.

– FOLLOWME FUNKTIONEN HAR SLUTAT ATT FUNGERA
För att programmera om det igen så att det fungerar både i följeläge och i fjärrläge helt enkelt:

1. Se till att din handenhet är avstängd.

2. Tryck och håll ner den gröna ”Följ” -knappen och tryck sedan också på den blå ”På / av” -knappen: det blå ljuset på handenheten med blixt en gång.

3. Släpp alla knappar och slå på handenhet igen genom att trycka på den blå “On / Off” -knappen.

Din handenhet fungerar nu i följeläge igen.
Det är troligt att du tog bort funktionen Följ genom att av misstag trycka på både den förinställda farthållaren ”1” och blå ”På / av” -knapparna samtidigt: det finns vissa servicefunktioner som använder två knappar samtidigt och därför när du använder din handenhet för att styra vagnen är det mycket viktigt att vara mycket försiktig bara att trycka på en knapp i taget för att undvika att den här typen händer igen.

– HANDENHETEN ÄR DÖD
Öppna handenhet genom att skruva ur skruvarna på baksidan. Kontrollera om kabeln från batteriet sitter i, kan hända att den åker ur om man tappar handenheten. Skulle batteriet se svullet ut så behöver det bytas, kan ha orsakats genom att felaktig laddare har används.

– VAGNEN BETER SIG KONSTIGT IBLAND
Undvik att ha mobilen i närheten av handkontrollern då den kan störa signalerna till och från vagnen
tex. inte i bakfickan där du sätter fast handkontrollern.

– VAGNEN SICKSACKAR SIG FRAM
Handenheten måste alltid vara direkt framför. Om man vänder sig för att titta på den kan vagnen sicksacka sig fram när den letar efter handenheten.
Golfbagen bör väga mellan 14-15kg, sätt fast handenheten i bakfickan och gå som man skulle göra utan att kontrollera att den ligger bakom.

– PROGRAMERA HASTIGHETER

Din X9 har 2 respektive 3 (remote) förinställda farthållare, på knapparna 1, 2 & (3 remote).
Du kan programmera dessa för dina egna gånghastigheter enligt följande:
1. Använd knapparna för hastighet upp och sakta ner för att hitta önskad gånghastighet.
2. Håll knappen 1, 2 eller 3 intryckt i 3 sekunder. Maskinen stannar för att visa att instruktionen har
har tagits emot, du bör nu släppa knappen så startar maskinen om. Din nya hastighet är nu lagrad.

– TRIMMJUSTERING
När motorerna slits kan din maskin utveckla en förspänning. Om detta händer kan du justera höger/vänster trim som följer: 1. Se till att din maskin står på en plan yta och att din golfbag är balanserad (inga tunga föremål i sidan fickor).
2. Håll ned de två nedre vänstra knapparna (1 & follow eller 1 & 2 om du har en remotevagn) i tre (3) sekunder. Maskinen börjar röra sig framåt.
3. Använd vänster och höger knapp för att finjustera riktningen tills maskinen färdas i en rak linje. Alternativt kan du trycka på framåtknappen för att återställa fabriksinställningen.
4. Tryck på STOP för att spara den nya inställningen.

– BATTERIBYTE HANDENHET
På baksidan sitter det två skruvar där man behöver en liten stjärnmejsel.
Lossa skruvarna och sära på handenheten.
Ersätt det gamla batteriet med ett nytt, var noga med att sätta den vita kontakten rätt.
Dom två silverfärgade bläcken skall synas (se bild nedan)
När du sedan sätter ihop handenheten, ta ur skyddet för laddningen så går det lättare.
Om du har en FollowMe vagn se till att kablarna inte kommer emellan dom tre svarta kondensatorerna som sticker upp.
Då kan vagnen bete sig konstigt.
Skruva dit skruvarna och sätt tillbaka skyddet för laddningen.