Reparation

Reparation genomförs idag endast på Stewart Golf och Powakaddy.

Service

Service genomförs idag endast på Stewart Golf X9 & X10.
Q-serien så fort StewartGolf kommer med vad servicen skall innehålla.

Felsökning, reparation och garanti reparation

Utförs på följande märken:
Stewart Golf
Powakaddy
Cryo

EJ Motocaddy

- Felsökning/funktionskontroll kostar 650sek/tim.
Efter felsökninen får du ett kostnadsförslag på reparationen.
Skulle inget fel hippas på vagnen kommer ändå felsökningsavgift att debiteras.

- Reparation  kostar 650sek/tim + ev. reservdelar. Övriga arbeten kostar 650sek/tim

- Om du har en vagn med garanti, vänd dig först till ditt inköpsställe då det dom som har garantiåtagandet.

- Vid inlämning av vagn för service eller reparation skall handkontroll alltid medfölja.
Utan denna kan inte vagnen felsökas och testas fullt ut efter reparation.

- Kunden står alltid för transportkostnader till och från FJSweden som finns i Enköping.
Skulle det vara garanti reparation på StewartGolf då står dom för transportkostnaden tillbaka till dig.

- Garantireparationer StewartGolf
All garantireparation på StewartGolfs vagnar måste godkännas av StewartGolf i England.
Därför på garantiärenden gör först en felanmälan till
https://www.stewartgolf.co.uk/pages/technical-support 
eller
https://www.stewartgolf.co.uk/pages/contact-us
Dom kommer sedan att kontakta mig om det behövs.
Jag avgör inte om det går på garanti eller inte.

- Skulle vagnen inte komma i orginalembalage tillkommer kostnad för orginalembalage med 400sek.
Detta är för att försäkra att vagnen inte kommer till skada vid transport.

- Felanmälningar och övrig kontakt endast via support@fjsweden.zohodesk.eu
då jag inte kan svara i telefon dagtid.