Service

Service genomförs idag endast på Stewart Golf X9.

Felsökning & Reparation

Utförs på följande märken:
Stewart Golf
Motorcady
Powercady
Cryo

- Felsökning/funktionskontroll kostar 650:-/h
Efter felsökninen får du ett kostnadsförslag på reparationen.
Skulle jag inte hitta något fel på vagnen kommer ändå felsökningsavgift att debiteras.

- Reparation  kostar 650:-/h + ev. reservdelar. Övriga arbeten kostar 650:-/h

- Om du har en vagn med garanti, vänd dig först till ditt inköpsställe då det dom som har garantiåtagandet.

- Vid inlämning av vagn för service eller reparation skall batteri och laddare för både vagn och handkontroller medfölja.
Utan dessa kan inte vagnen felsökas och testas fullt ut efter reparation.

- Kunden står alltid för transportkostnader till och från FJSweden som finns i Enköping.

- Skulle vagnen inte komma i orginalembalage tillkommer kostnad för orginalembalage med 150:-, Detta är för att försäkra att vagnen inte kommer till skada vid transport.

- Felanmälningar och övrig kontakt endast via support@fjsweden.zohodesk.eu
då jag inte kan svara i telefon dagtid.