Premium Service 1.700Sek

Premier Service – Inklusive batteri- och handenhetsservice
Förstklassig service av X och Q-serien inkluderar fullständig inspektion av både fram- och bakaxlar
tillsammans med utbyte av hjul- och axellager.
Vi kommer att demontera och bygga om motorerna och ta bort eventuellt ansamlat koldamm.
Inspektion av borstar, låsring och växellådor kommer att utföras, varvid växellådan smörjs
om och borstarna byts ut vid behov.
Alla Q-serier kommer att få ett ersättningsväskstöd i den senaste designen.
Batteriets hälsokontroll Ingår i din premiumtjänst
Vi kommer att inspektera ditt batteri och laddare.
Genomför ett full urladdnings- och laddningskapacitetstest, med eventuell batterikapacitet över 85 % godkänd.
All batterifirmware kommer att uppdateras.
Handenhetsservice Ingår i din premiumtjänst
Vi kommer att uppdatera din handenhets firmware till den senaste tillgängliga,
vilket säkerställer bästa prestanda på banan.
Vi kommer att byta ut handenhetens batteri, topp- och bottenskal (vid behov), knappsats, bältesklämma, silikonöverdrag
Också inkluderat i din premiumtjänst
Alla komponenter kommer att rengöras enligt våra premiumstandarder.
Din vagn kommer att demonteras och varje del inspekteras, rengörs och sätts ihop igen.